Algemene voorwaarden

Hier vind u onze algemene voorwaarden.

copyright
Copyright
De gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de geuploade bestanden. De gebruiker draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht, patenten, handelsmerken, servicemerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Deze opsomming is niet exclusief. Bij het gebruik onze diensten verklaart en garandeert de gebruiker de auteur en copyright-eigenaar te zijn en / of de werkelijke vergunninghouder met betrekking tot de inhoud.
fingerprint
Privacy
We nemen de privacy van onze gebruikers uiterst serieus. De door de gebruiker verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden om de geleverde diensten mogelijk te maken en te verbeteren. Voor sommige functionaliteiten maken we naast traditionele link encryption (HTTPS) ook gebruik van advanced encryption (AES) om te voorkomen dat geuploade bestanden zonder sleutel gelezen kunnen worden. Indien van rechtswege gebruikersgegevens worden gevorderd zullen we deze beschikbaar stellen wanneer de rechtsgang wordt belemmerd als we de gegevens niet beschikbaar zouden stellen. Sleutels die noodzakelijk zijn voor het downloaden van bestanden worden vanwege het zwaarder wegende recht op privacy niet opgeslagen en kunnen derhalve niet worden gevorderd. Voor het goed functioneren van deze website verzamelen we IP-gegevens van gebruikers. Geuploade bestanden en verzonden gegevens worden alleen bewaard indien strict noodzakelijk.
warning
Schade
We kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van bestanden of gegevens. We spannen ons in om naar alle redelijkheid ons serverpark te beveiligen tegen verlies en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.
account_balance
Legaliteit
Er mogen geen bestanden worden geupload met een verboden inhoud zoals bijvoorbeeld pornografie, kinderporno, racisme, geweld of illegaal materiaal, dan wel materiaal waar een copyright op rust. Deze opsomming is niet exclusief. Er mogen geen bestanden worden geupload die doormiddel van een link verwijzen naar bestanden met een illegale inhoud, dan wel waar een copyright op rust.
gavel
DMCA
We hebben het recht (maar niet de plicht) om materiaal waarvan we vermoeden dat dit is geupload in strijd met de wet en / of algemene voorwaarden te verwijderen zonder daarvan de eigenaar op de hoogte te stellen. Indien het vermoeden bestaat de door de gebruiker beschikbaar gestelde bestanden enig strafbaar feit opleveren dan behouden we ons het recht voor om aangifte te doen. Dit gebeurt zonder nader uitleg en / of kennisgeving aan de gebruiker. De bestanden van de gebruikers worden zonder onze tussenkomst verwerkt.